Kokosolie, Bruce Fife en Wikipedia

Wikipedia, de populaire online encyclopedie, wordt voortdurend gevuld en aangevuld met artikelen, die geschreven zijn door mensen zoals u en ik. De mensen achter Wikipedia proberen er voor te zorgen dat de informatie, die op hun sites verschijnt, zo objectief mogelijk is. Die wetenschappelijke objectiviteit betekent dat zaken als kwakzalverij of complottheoriën al snel met een kritisch oog worden bekeken en zo snel mogelijk worden aangepast.

Ook gezondheidsclaims voor voedingsmiddelen ontkomen niet aan de strenge criteria die Wikipedia zichzelf heeft opgelegd.

Bruce Fife is schrijver van een stuk of 20 populaire boeken, waaronder 'The Coconut Oil Miracle', 'Coconut Cures', 'Oil Pulling' en 'Coconut Therapy for Pets'. Hij is ook nog eens de directeur van het door hemzelf opgerichte Coconut Research Center, een zogenaamde non-profit organisatie (lees: om minder belasting te betalen), die bedoeld is om ‘de mythes te ontzenuwen die rond de kokospalm en palmproducten hangen en een meer accurate en wetenschappelijk kijk op de zaak te leveren (‘...dispel the myths surrounding coconut and palm products and to present a more accurate and scientific viewpoint’). Wat Bruce Fife gemakshalve vergat te vertellen is dat hij met het verkopen van zijn boeken via die site steenrijk is geworden.
Terug naar Wikipedia: Fife ontdekte een aantal jaren geleden dat het lemma over coconut oil op de Engelstalige Wikipedia maar uit drie korte paragrafen bestond en hij dacht dat hij als expert daar wel even verandering in kon brengen. Hij schreef een lang artikel, compleet met zorgvuldig uitgeselecteerde positieve (en dus dubieuze) wetenschappelijke onderzoeken (plus een link naar zijn eigen site), en plaatste dat op Wikipedia.

Het duurde maar twee dagen en toen hadden de mensen achter Wikipedia precies door met wat voor iemand ze te maken hadden. Het artikel werd eerst drastisch aangepast en even daarna volledig verwijderd. Uiteraard was Fife behoorlijk verontwaardigd en vond dat ‘wie Wikipedia controleert wil blijkbaar niet dat de feiten bekend worden, maar wil dat grote bedrijven en de medische wereld zichzelf versterken.’ (Apparently, whoever controls Wikipedia doesn’t want the facts known, but wants to reinforce big business and the medical establishment). Dat is natuurlijk een klassieke reactie van iemand die gelooft in complottheoriën.
[Reactie van Wikipedia]
Heeft Bruce Fife eigenlijk wel de kwalificaties om de pagina over kokosolie op Wikipedia aan te passen? Hij noemt zichzelf ‘a certified nutritionist and naturopathic physician’. Een kwakzalver dus. Zegt Wikipedia terecht.

Reacties