Kokosolie en Hoofdluis

De hoofdluis (Pediculus humanus capitis) is een zeer klein ongevleugeld insect van ongeveer 3 millimeter lang dat zich voedt met het bloed van mensen. De luis veroorzaakt een irritante jeuk aan de hoofdhuid als gevolg van een allergische reactie van de huid op het speeksel van de luis. Hoofdluis is zeer besmettelijk en kan gemakkelijk overgaan van mens op mens. Hoofdluis is en blijft vooral een probleem bij schoolgaande kinderen. Het lijkt er zelfs op dat het aantal besmettingen de laatste tijd zelfs weer toeneemt, mede als gevolg van resistentie van de hoofdluis tegen het meest gebruikte chemische bestrijdingsmiddel, permethrin (merknaam Loraxol).

In tropische delen van de wereld wordt soms een combinatie van kokosolie en anijsolie toegepast om hoofdluis te bestrijden. Zou het echt werken, zo vroegen wetenschappers zich af en dus werd een onderzoek gestart.
Een onderzoek concludeerde dat, hoewel permethrin nog steeds een effectief middel is voor sommige mensen, een spray van kokosolie en anijsolie een behoorlijk effectievere behandeling kan zijn[1]. Een tweede onderzoek was minder succesvol: chemische bestrijdingsmiddelen roeiden alle hoofdluizen uit, terwijl de kokosolie slechts 12.2% van de hoofdluizen doodde[2].

Hoe kunnen we deze verschillen verklaren? De onderzoekers van het eerste onderzoek doen zogenaamd contractresearch (Insect Research & Development Ltd), wat betekent dat ze door bedrijven worden ingehuurd om onderzoek te verrichten. Soms worden dergelijke onderzoeken zo ingericht en uitgevoerd dat al vooraf vaststaat dat er een voordelig onderzoeksresultaat zal verschijnen. Vervolgens kan de dochteronderneming (Ectomedica Ltd) het onderzochte product leveren aan de klant. Ik vrees dat dat ook hier het geval is geweest.

We moeten dus concluderen dat kokosolie niet het meest geschikte middel is om hoofdluis te bestrijden.

[1] Burgess et al: Clinical trial showing superiority of a coconut and anise spray over permethrin 0.43% lotion for head louse infestation in European Journal of Pediatrics – 2010
[2] Vlckova et al: In vitro efficacy of three novel delousing formulations against the head louse (Pediculus capitis L.) in Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie – 2011

Geen opmerkingen:

Een reactie posten