Hoe (on)werkzaam is Eye Movement Desensitization and Reprocessing?

Toen we nog niet zo lang geleden onze eigen geestelijke problemen, angsten en depressies moesten overwinnen, zuchtten we eens diep en gingen weer hard aan het werk. Na verloop van tijd bleek dat de tijd weliswaar niet alle wonden kon helen, maar het kon de pijn wel een stuk dragelijker maken.
Een nieuwe ster aan het firmament der onbewezen technieken is Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). EMDR is een 'behandelvorm' waarbij je de herinnering aan een trauma vertelt en tegelijkertijd door je therapeut wordt afgeleid met afleidende stimulansen. Dit zijn meestal handbewegingen, maar kunnen ook geluiden zijn, die links en rechts worden gegeven. De basiscursus EMDR duurt slechts vier dagen en dan mag je patiënten met ernstige psychische problemen gaan 'behandelen'.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR, zo schrijft de Vereniging EMDR Nederland hier trots op haar website. Dat klopt, maar men vergeet er gemakshalve bij te vermelden dat het meeste onderzoek niet aan de spelregels van de wetenschap heeft voldaan.
Het Cochrane Instituut heeft alle wetenschappelijke onderzoeken over EMDR uit de database van PubMed verzameld en gekeken welke daarvan dubbel-blind, gerandomiseerd en placebo-gecontroleerd waren met voldoende deelnemers. Uiteindelijk bleek er maar één onderzoek te voldoen aan die voorwaarden en daarvan was de uitkomst dat het 'weinig bewijs' opleverde en dat EDMR daardoor slechts iets betere resultaten opleverde dan het staan op een wachtlijst (Only one trial evaluated EMDR and provided limited preliminary evidence favouring EMDR compared to waiting list)[1].

Met andere woorden: zonde van je geld en zonde van je tijd om je te laten behandelen door iemand die veelal maar vier dagen opleiding heeft gehad.

[1] Sin et al: Psychological interventions for post-traumatic stress disorder (PTSD) in people with severe mental illness in Cochrane Database of Systematic Reviews – 2017

Geen opmerkingen:

Een reactie posten